Welcome To NanoSpaceLab!
It's Nice To Meet You
Tell Me More

Spółka powstała w 2011 roku. Skupiamy specjalistów z różnych dziedzin zarówno ze świata nauki jak i przemysłu.

W multidyscyplinarnych zespołach realizujemy misję łączenia nauki z przemysłem. Dobieramy najlepszych specjalistów ze świata nauki do realizacji potrzeb partnerów przemysłowych oraz w takim samym stopniu zajmujemy się poszukiwaniem partnerów przemysłowych zainteresowanych nowymi technologiami opracowanymi przez naszych partnerów ze świata nauki.

W celu zwiększenia skali naszych działań oraz redukcji ryzyka wynikającego z realizacji projektów poszukujemy dodatkowych źródeł finansowania poprzez pozyskiwanie Funduszy Europejskich oraz innych środków publicznych jak i prywatnych.

Jesteśmy otwarci na współpracę z młodymi ambitnymi naukowcami oraz ze zdolnymi studentami. Posiadamy środki własne jak również reprezentujemy partnerów mogących zainwestować w interesujące pomysły. Dysponujemy również zapleczem prawnym jak i administracyjnym w celu zapewnienia poszanowania własności intelektualnej naszych partnerów.

Misja:

Łączymy naukę z przemysłem, przekształcając wiedzę naukową w innowacje technologiczne.
Działalność gospodarcza:

Usługi outsourcingowe w zakresie badań i rozwoju

Consulting technologiczny

Pozyskiwanie i realizacja projektów Europejskich

Tworzenie nowych przedsiębiorstw (Start-up, Spin off)

Reprezentowanie partnerów przemysłowych

Zakres obecnie prowadzonych prac:

Projektowanie i produkcja podlozy do badan przesiewowych materialow organicznych 

Automatyzacja procesow pomiarowych w badaniach przesiewowych materialow organicznych

Szerokie spektrum prac badawczych i inzynieryjnych wysokiej poufnosci - R&D outsourcing

Zrealizowane i realizowane projekty:

Maski cieniowe do wytwarzania struktur tranzystorów organicznych.

Podłoża szklane 2.0 x 1.5 x 0.7 mm z naniesionymi na nie złotymi i srebrnymi strukturami grzebieniowymi źródła i drenu służących do wytwarzania tranzystorów organicznych o parametrach kanału tranzystorów L = 2, 5, 10, 20 i 50 um, W = 72 mm.

Zautomatyzowany system pomiarowy dla pomiarów przesiewowych materiałów organicznych - w trakcie budowy.

NanoSpaceLab Ltd.

Warszawska Str. 24/2
97-200 Tomaszow Mazowiecki
Poland
NIP: 773-246-90-07
REGON: 101272513
KRS: 0000394044

Phone/Fax: +48 44 723 32 33

E-mail: info@nanospacelab.com