2017

TL - pomiar termoluminescencji.

Odbiorca politechnika Łódź.

Opis projektu

Program do liniowego ogrzewania podczas eksperymentu termoluminescencyjnego 15-325 K i 6-450 K. Najpierw przeprowadzono analizę spektralną widm TL podczas pomiaru.

Zalety projektu

Łączymy naukę z przemysłem, przekształcając wiedzę naukową w innowacje technologiczne.

Pomysł

Inżynieria systemu

Programowanie

Wykonanie próbki

Pomiary

Analiza danych

Kontakt

NanoSpaceLab Ltd.
NIP: 773-246-90-07
REGON: 101272513
KRS: 0000394044

Adres: Warszawska Str. 24/2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Telefon: +48 44 723 32 33